USLUGENEKRETNINE

PROJEKTNO FINANSIRANJE

Projektno finansiranje

Projektno finansiranje je investiciona izgradnja objekata namenjenih daljoj prodaji ili izdavanju. Obično se vrši finansiranjem investicionog projekta koji je u vlasništvu za taj projekat osnovanog namenskog privrednog društva (SPV-special purpose vehicle) gde investitor finansira projekat sa 20-30% njegove predračunske vrednosti u formi investicionog kapitala a komercijalna banka kreditira izgradnju objekta do 80% njegove predračunske vrednosti.

O projektnom finansiranju-stanje u septembru 2023. možete više da pročitate ovde.

O zamkama ukoliko umesto banke Vaš projekat finansiraju davaoci roba i usluga na projektu možete više da saznata iz bloga "Projektno finansiranje stambene izgradnje za kvadrate".

Mi nudimo usluge za

 • Finansiranje izgradnje novog investicionog projekta–stambenog, poslovnog ili turističkog
 • Refinansiranje postojećeg projekta ili reprogramiranje postojećih dugova sa ili bez dodatne dokapitalizacije projekta od strane novih investitora
 • Finansiranje kupovine nekretnina u izgradnji radi njihove dogradnje
 • Finansiranje kupovine gotovih objekata u cilju njihove buduće komercijalne eksploatacije (radi iznajmljivanja itd)
 • Kupovina građevinskih parcela za buduću investicionu izgradnju ili u spekulativne svrhe

Naš doprinos uspešnoj realizaciji Vašeg projekta

Ukoliko planirate izgradnju investicionog objekta kroz projektno finansiranje mi Vam možemo olakšati i ubrzati ceo proces odobrenja bankarske finansijske podrške nizom usluga koje nudimo:

 • Priprema studije isplativosti projekta
 • Priprema finansijskog modela projekta sa analizom novčanih tokova, what if analizom, prelomnom tačkom, dinamikom finansiranja i dinamikom i načinom otplate kredita i drugim analizama koji se koriste za investicionu izgradnju građevinskih projekata
 • Procena vrednosti projekta
 • Analiza kredita u kontekstu drugih kreditnih zaduženja klijenta za druge investicione projekte u cilju izbegavanja generalne nelikvidnosti i blokiranja računa zbog dugovanja na drugim projektima (cross default)
 • Priprema zahteva za kreditiranje zajedno sa studijom isplativosti, finansijskim modelima, sredstvima obezbeđenja i drugom potrebnom dokumentacijom koji će ne samo da ima pozitivan ishod na odobrenje kredita nego i na cenu kredita (visinu kamatne stope) i druge uslove kreditiranja
 • Prezentacije projekta bankama, dodatna korespondencija sa njima,
 • Analiza i poređenje dobijenih ponuda, pregovori i zaključenje ugovora o finansiranju
 • Kod stambenih objekata, obezbeđenje kreditiranja kupovine stanova od strane komercijalne banke
 • Obezbeđenje bankarskih garancija koje investitor može ponuditi kupcima stanova u izgradnji za unapred uzete uplate ili za druge vrste garancija (za kvalitet, rok izgradnje itd)
 • Dodatno finansiranje dokapitalizacijom projekta/namenskog preduzeća/SPV ili korišćenjem finansijskog instrumenta mezzanine i drugih nebankarskih izvora finansiranja, ukoliko je potrebno