USLUGEKORPORATIVNE FINANSIJE

PRODAJA I KUPOVINA PRIVREDNIH DRUŠTAVA,
NJIHOVO SPAJANJE, PREUZIMANJE I PRIPAJANJE (M&A)

Usluge M&A

SEECAP nudi širok dijapazon usluga u prilikom prodaje, kupovine ili preuzimanja privrednih društava. Bez obzira da li želite da prodate svoje preduzeće u celosti ili samo deo, tražite strateškog partnera radi unapređenja poslovanja ili finansijskog investitora radi dokapitalizacije, mi nudimo kreativne i inovativne solucije za Vas.

 • Identifikacija poslovnih partnera za povezivanje u zemljama u okruženju, EU ili globalno,
 • Prodaja ili kupovina dela ili celog preduzeća
 • Konsolidacija kroz spajanje i pripajanje u okviru određenih privrednih grana ili sa kompanijama iz inostranstva u cilju kreiranja većih i finansijski jačih kompanija
 • Kupovina preduzeća na kredit (LBO) ili kupovina preduzeća od strane menadžmenta kreditnim i investicionim kapitalom (MBO/MBI)
 • Dijagnostička analiza (due diligence)
 • Procena vrednosti kapitala i imovine
 • Priprema investicione ili prodajne dokumentacije (teaser, informacioni memorandum)
 • Priprema biznis planova i/ili njihova procena i procena isplativosti akvizicije
 • Projekcije novčanih tokova i modeliranje u Excelu finansijskih efekata kupovine za period 3-5 godina nakon kupovine
 • Earn out, odloženo plaćanje, uslovne i slične ponude
 • Podrška u toku i ispunjenja akvizicione transakcije
 • Dokapitalizacija od strane investicionih fondova ili međunarodnih finansijskih institucija kao što su EBRD, Međunarodna finansijska organizacija (IFC) i druge
 • Pribavljanja dodatnog dužničkog i investicionog kapitala za finansiranje akvizicije
 • Javno preuzimanje listiranih privrednih društava preko Beogradske berze
 • Kupovina preduzeća u inostranstvu
 • Priprema i podnošenje ponuda za preuzimanje postupku privatizacije

Tipična shema radnji prilikom kupovine ili prodaje preduzeća

shema radnji prilikom kupovine ili prodaje privrednog društva