• SEECAP Konsalting Beograd
  SEECAP je finansijska konsultantska kuća
  sa sedištem u Beogradu
  koja pokriva zemlje Jugoistočne Evrope
 • Finansiranje privrednih društava
  Finansiranja privrednih društava
  krediti, investicioni kapital i mezzanine
 • Kupovina i prodaja preduzeća
  Prodaja, kupovina, spajanje
  i pripajanje privrednih društava (M&A)
  i finansiranje akvizicija
 • Zgrada u izgradnji
  Projektno finansiranje ili refinansiranje
  stambenih ili poslovnih
  investicionih nekretnina
 • Hotel
  Finansiranje izgradnje ili kupovine hotela
  privatizacija ili finansiranje banja
  i drugih turističkih objekata
 • Investicione nekretnine
  Prodaja investicionih nekretnina
  hoteli, poslovne zgrade, šoping centri
 • Finansiranje MSP
  Finansiranje MSP, spajanje i pripajanje i ukrupnjavanje MSP
  poslovni anđeli (business angels), risk kapital (venture kapital)
  porodična preduzeća

MI SMO SEECAP FINANSIJSKI KONSALTING

SEECAP Konsalting je finansijska konsultantska kuća sa sedištem u Beogradu koja posluje od 2001. godine. Glavna tržišta delovanja su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija.

Glavne oblasti konsultantskih usluga su:

 1. Korporativne finansije
 2. Nekretnine
 3. Ugostiteljstvo
 4. Finansiranje infrastrukturnih projekata
 5. Mala i srednja preduzeća i porodične kompanije (SME)

Posedujemo razgranatu mrežu poslovnih odnosa i kontakata sa komercijalnim bankama, investicionim fondovima i strateškim investitorima.

Poslujemo po strogim etičkim i profesionalnim principima i u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i praksom u investicionom bankarstvu.

--Za dodatne informacije vezanim za naša tržišta poslovanja, posetite web stranicu „Vesti“.
--Za viša informacija o našim aktivnostima posetite web stranicu " Saopštenja"
--Dodatne analize i objašnjenja možete pročitati na web stranici " Članci"

--Za investicije, spajanja i preuzimanja i mogućnosti finansiranja posetite našu stranicu „Poslovne prilike“.
--Za kapitalne investicije u komercijalne nekretnine, hotele ili građevinsko zemljište, posetite našu stranicu „Investicione nekretnine“.