USLUGENEKRETNINE

REFINANSIRANJE KREDITA I PROJEKATA U GRAĐEVINARSTVU

Refinansiranje nekretnina

Pod refinansiranjem se uglavnom podrazumeva refinansiranje postojećih kredita iz različitih razloga ili potreba. Ponekad je da se produži rok otplate kredita (reprogramiranje), da se konsoliduju 2 kredita u jedan, da se refinansiranjem dobiju povoljniji uslovi (recimo niža kamatna stopa) i slično. Pored kredita, za refinansiranje u građevinarstvu se mogu koristiti i drugi finansijski instrumenti, u zavisnosti od potreba.

U praksi se najčešće javljaju 2 vrste situacija kada investitori vrše refinansiranje kredita ili projekta:

  1. nekretnine u izgradnji od strane profesionalnih investitora koje usled nedostatka obrtnih sredstava (što je posledica preinvestiranja, neadekvatnog finansijskog planiranja, izmenjenih okolnosti prodaje, izmenjenih uslova bankarskog finansiranja u uslovima svetske ekonomske krize itd) ne mogu biti završene bez refinansiranja ili dodatnog investicionog kapitala/dokapitalizacije projekta ili preduzeća koje gradi projekat radi završetka i prodaje proizvedenih jedinica na tržištu ili
  2. nekretnine u izgradnji od strane spekulativnih investitora koji se bave nekim drugim osnovnim delatnostima (trgovina, industrijska proizvodnja itd) a koji su se u oblast investicione izgradnje stambenih objekata upustili iz spekulativnih razloga očekujući veću zaradu u ovoj oblasti nego u svojoj osnovnoj delatnost a koji zbog promenjenih uslova poslovanja ne mogu da završe započetu investicionu izgradnju bez refinansiranja kredita ili projekta zbog čega je verovatno ugrožena i likvidnost osnovnog poslovanja.

U cilju uspešnog refinansiranja investicionog projekta bitno je utvrditi koji finansijskih instrumenti su najadekvatniji za refinansiranje kako bi se uspešno zatvorila finansijska konstrukcija do kompletiranja i projekta i njegove komercijalizacije (prodaje, iznajmljivanja itd). To se postiže sveobuhvatnom analizom projekta, projekcijom novčanih tokova do njegove komercijalizacije, utvrđivanjem njegove optimalne strukture kapitala pa tek onda selekcijom finansijskih instrumenata koje bi trebalo primeniti kao što su

  • reprogramiranje duga,
  • refinansiranje sa i bez povećanja visine glavnice kredita,
  • dokapitalizacija,
  • izdavanja obveznica,
  • prodaja i povratni lizing (sell&leaseback)
  • mezzanine finansiranje
  • finansiranje od strane fondova za prezadužene projekte (real estate distressed funds)
  • i druge mere.

Najčešće reprogram finansijskih obaveza nije dovoljna mera jer se lako može svesti na odlaganje stečaja za neko vreme, do sledeće prve krizne situacije. Formula za uspeh najčešće je kombinacija mera koje vode do zatvaranja finansijske konstrukcije projekta za njegov završetak i vraćanje na model normalnog finansiranja završetka izgradnje objekta.

Naša asistencija

Nudimo široku lepezu usluga u oblasti refinansiranja investicionih projekata investicionim, dužničkim ili hibridnim kapitalom. Naša konsultantska usluga uključuje izradu neophodnih analiza za refinansiranje projekta, izrada programa restrukturiranja, priprema finansijskog model projekcija otplate finansijskih obaveza nakon refinansiranje, identifikacija i kontaktiranje adekvatnih izvora finansiranja, prezentacije i pregovori sa njima i druga potrebna podrška klijentu do uspešnog okončanja projekta refinansiranja. Pored refinansiranja nudimo i usluge restrukturiranja i reorganizacije u skladu sa Zakonom o stečaju.

©SEECAP Konsalting
Objavljeno 24.09.2020
Ažurirano 06.06.2024