USLUGEKORPORATIVNE FINANSIJE

REFINANSIRANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Refinansiranje

Refinansiranje je sistem mera koji se preduzima u cilju poboljšanja finansijske stabilnosti privrednog društva. Može da se obavlja samostalno ili kao deo postupka restrukturiranja ili reorganizacije. Razlozi ili potreba za refinansiranjem privrednog društva može da bude uzrokovana prirodnom katastrofom, požarom, bankrotom velikog klijenta, recesijom i drugim sličnim razlozima. Tokom finansijske krize od 2008. ispostavilo se da je visoka zaduženost i nedovoljna kapitalizacija privrednih društava jedan od glavnih razloga potrebe za refinansiranjem privrednih društava. Od kolapsa finansijske kuće Lehman Brothers 2008. svedoci smo da su kompanije u svetu koristile različite metoda popravljanja svoje finansijske pozicije a sve te metode su uglavnom imale zajednički imenitelj u smanjenju duga. Čuvena studija McKinsey Global Institute: „Dug i razduženje“ („Debt and deleveraging“) imala je snažan uticaj na ponašanje kompanija u toku finansijske krize koje su nastojale da smanje svoj nivo zaduženosti. Jedino je u Srbiji, čini nam se, trend bio drugačiji, da su svi pokušavali da reše problem likvidnosti novim zaduživanjem, što je, eventualno, u mnogim slučajevima dovelo do pogoršanja njihove ali i generalne finansijske situacije (Beohemija, Farmakom, Interkomerc itd).

Tokom refinansiranje privrednog društva bitno je utvrditi koji finansijskih instrumenti su najadekvatniji za refinansiranje kako bi se osigurala dugoročna sposobnost preduzeća za poslovanje. To se postiže sveobuhvatnom analizom poslovanja preduzeća, projekcijom novčanih tokova u naredne 3-5 godine, utvrđivanjem njegove optimalne strukture kapitala pa tek onda selekcijom finansijskih instrumenata koje bi trebalo primeniti kao što su

 • reprogramiranje duga,
 • refinansiranje sa i bez smanjenja visine glavnice,
 • dokapitalizacija,
 • prodaja imovine ili dela preduzeća,
 • izdavanje preferencijalnih akcija,
 • izdavanja obveznica,
 • prodaja i povratni lizing (sell&leaseback)
 • mezzanine finansiranje
 • mere za povećanje prihoda i smanjenje rashoda,
 • finansiranje od strane fondova za prezadužena preduzeća (distressed capital/funds)
 • i druge mere

Najčešće reprogram finansijskih obaveza nije dovoljna mera jer se lako može svesti na odlaganje stečaja za neko vreme, do sledeće prve krizne situacije. Formula za uspeh najčešće je kombinacija mera koje vode do ozdravljenja novčanih tokova preduzeća i vraćanje na model normalnog finansiranja i poslovanja.

Nudimo široku lepezu usluga u oblasti refinansiranja privrednih društava investicionim, dužničkim ili hibridnim kapitalom. Naša konsultantska usluga uključuje izradu neophodnih analiza poslovanja i kapaciteta za refinansiranje privrednog društava, izrada programa restrukturiranja, priprema finansijskog model projekcija otplate finansijskih obaveza nakon refinansiranje, identifikacija i kontaktiranje adekvatnih izvora finansiranja, prezentacije i pregovori sa njima i druga potrebna podrška klijentu do uspešnog okončanja projekta refinansiranja.