USLUGEKORPORATIVNE FINANSIJE

PROCENA VREDNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA

Euro novčanice

Procena vrednosti imovine i kapitala je vrlo česta potreba u slučajevima eksternog finansiranja svakog društava, kod spajanje i preuzimanje preduzeća i u sličnim situacijama. Mi vršimo procenu vrednosti:

 • Privrednih društava u industriji, maloprodaji, distribuciji i uslugama
 • Privrednih društava sa kombinovanim delatnostima
 • Materijalne i nematerijalne imovine društva
 • Investicionih ulaganja u nepokretnosti
 • Hoteli i turistička naselja
 • Građevinskih preduzeća

Koji se mogu javiti ili biti potrebni u situacijama kao što su:

 • Privatizacija
 • Strane greenfield investicije
 • Prodaja, kupovina ili spajanje društava ili pojedinih delova preduzeća ili de-investiranje i prodaja dela preduzeća
 • Zajednička ulaganja
 • Otkup preduzeća od strane menadžmenta (MBO/MBI)
 • Ugovori o kupovini i prodaji manjinskih udela u društvima kapitala ili u ortačkim društvima
 • Likvidacija i prestanak društva
 • Procena kod restrukturiranja
 • Procene u slučaju uzimanja investicionog ili dužničkog kapitala
 • U ličnim situacijama kao što su razvod, nasleđivanje ili planiranje nasleđivanja
 • Kada se to zahteva zakonom ili internim aktima društva

Postoje različite metoda procene vrednosti. U Srbiji se najčešće koriste metodologija diskontovanih novčanih tokova (DNT/DCF) (FCFE-free cash flow to equity), komparativna metoda („benchmarking“) i metoda likvidacione vrednosti („LV“), kao korektivna metoda.