ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Dobrodošli na SEECAP Konsalting doo („SEECAP“) web sajt („web sajt“). Ovaj web sajt je u vlasništvu i njime upravlja SEECAP. Posetioci ovog web sajta prihvataju dole definisane uslove njegovog korišćenja, pa ih pažljivo pročitajte pre nego što nastavite sa korišćenjem sajta.

Sve informacije na ovom web sajtu date su u dobroj nameri i rukovodstvo SEECAP-a veruje u njihovu tačnost.

Informacije o našim uslugama su date u najboljoj nameri da se široka javnost obavesti o vrsti i kvalitetu usluga koje klijenti ili budući klijenti mogu da očekuju od nas.

Sve poslovne prilike, bez obzira da li mi imamo mandat od strane klijenta ili su postavljene samo radi obaveštenja, se moraju posmatrati samo kao poslovne informacije koje bi svaki investitor morao da proveri i evaluira kako bi došao do pravilne procene u vezi sa poslovnom prilikom koja ga interesuje.

Sva saopštenja, vesti ili članci su dati informacije radi i moraju se tako tretirati.

Bilo kakva informacija na ovom web sajtu nije savet i ne može se tretirati kao savet ili uputstvo. SEECAP ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko neko pretrpi bilo kakvu štetu zbog informacije sadržane na ovom web sajtu.

Osim ako nije drugačije navedeno, nijedna informacija dobijena sa ovog web sajta ne može se menjati, kopirati, prikazivati, izvoditi, reprodukovati, ponovo objavljivati, postavljati, prenositi ili distribuirati na bilo koji način, bez prethodne pismene dozvole SEECAP-a, osim što korisnik može da štampa ili preuzmite jednu kopiju materijala samo za ličnu nekomercijalnu upotrebu korisnika, pod uslovom da korisnik zadrži netaknuta sva prateća obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim napomenama.

SEECAP poštuje privatnost lica koja posete ovaj sajt i SEECAP ne utvrđuje njihov identitet.SEECAP može da zatraži ime posetioca i/ili njegove kontakt detalje kako bi odgovorio na njegove konkretne upite i zahteve. Međutim, SEECAP neće tako dobijene informacije ustupati trećim licima.