SELEKTIVNE REFERENCE

Dokapitalizacija

Gatarić Group International
Derventa i Beograd

Gatarić logo

Analiza projekcije konsolidovanih novčanih tokova za period 2014-2019 za potrebe finansijskog investitora
Savetnik finansijskog investitora

2014

Privatizacija

Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Žubor”, Kuršumlijska Banja

Žubor logo

Savetnik prodavca

2015

Privatizacija

Institut za rehabilitaciju “Vrmac”
Prčanj, Crna Gora

Vrmac logo

Savetnik prodavca

2015

Privatizacija

Elektroizgradnja AD Bajina Bašta

Proizvođač transformatora i elektro postrojenja

EBB logo

Savetnik prodavca

2011

Zatvaranje finansijske konstrukcije

Bora Kečić specijalni transporti doo
Beograd, Srbija

Bora Kečić logo

Kredit od RSD 195.000.000 za akviziciju PZP Kragujevac u stečaju

2013

savetnik kupca

Seavus doo
Skoplje, Makedonija

Seavus logo

Akvizicija WAZ Mediengruppe portfolija u Makedoniji

2011

Hotel Sirmium Sremska Mitrovica

Hotel sa dve zvezdice

Agroseme Invest logo

Savetnik u proceni vrednosti

2008

Privatizacija

Lasta srbija

autoprevoznik

Lasta logo

Savetnik kupca

2008

Prodaja imovine

Robne kuće Beograd

RK Beograd logo

Savetnik potencijalnog kupca

2007

Privatizacija

Rafinerija nafte Beogra

Proizvođač maziva i antikorozivnih sredstava

img src="../images/portfolio/rafinerija_nafte_beograd.jpg"alt="Rafinerija nafte Beograd logo"

Savetnik prodavca

2007

Procena vrednosti portfolija nekretnina

Lukoil-Beopetrol A.D. Beograd

Naftna kompanija

Lukoil logo

Savetnik kompanije

2007

Privatizacija

Ikarbus, Srbija

Proizvođač autobusa

Ikarbus logo

Savetnik potencijalnog kupca

2007

Mezzanine finansiranje

Preuzimanja kompanije PZP Beograd

Izgradnja i održavanje putne mreže

PZP Beograd logo

Savetnik kompanije u finansiranju akvizicije

2007

Privatizacija

“Suva Ruda”, Raška

Rudnik olova i cinka

Rudnik Suva ruda logo

Savetnik kupca

2007

procena vrednosti kapitala

Fabrika maziva FAM Kruševac

Proizvođač ulja i maziva

FAM Kruševac logo

Procena vrednosti kapitala za kupca

2007

Privatizacija

Putevi Čačak AD

preduzeće za izgradnju i održavanje puteva

Purevi Čačak logo

SEECAP je savetovao Agenciju za privatizaciju u ovoj transakciji

2006

Privatizacija

Srbijaautoput Beograd

preduzeće za održavanje puteva

Srbijaautoput logo

SEECAP je savetovao Agenciju za privatizaciju u ovoj transakciji

2006

Restrukturiranje i privatizacija

IPM Majdanpek

Proizvođač nakita i metalne galanterije

IPM Majdanpek logo

SEECAP je savetnik Agencije za privatizaciju u ovoj transakciji

2005

Restrukturiranje i privatizacija

IMK 29 Novembar

Mesna industrija

MIP logo

SEECAP je savetnik Agencije za privatizaciju u restrukturiranju i privatizaciji

2005

Privatizacija

Beopetrol

Naftna kompanija

Beopetrol logo

Kao član BNP Paribas konzorcijuma SEECAP je savetovao Agenciju za privatizaciju u ovoj transakciji

2003

Privatizacija

Srpska fabrika stakla

Proizvođač optičkog stakla i stakla ručne izrade

Srpska fabrika stakla logo

SEECAP je u konzorcijumu sa španskom konsultantskom kućom Nmas1 savetovao Agenciju za privatizaciju u ovoj transakciji koju je finansirala Svetska banka – Pool 10

2003

privatizacija

Industrija stakla Pančevo

Proizvođač stakla i medicinske ambalaže

Industrija stakla Pančevo logo

SEECAP je u konzorcijumu sa španskom konsultantskom kućom Nmas1 savetovao Agenciju za privatizaciju u ovoj transakciji koju je finansirala Svetska banka – Pool 10

2003

privatizacija

Keramika Mladenovac

Proizvođač sanitarne i dekorativne keramike

Keramika Mladenovac logo

SEECAP je u konzorcijumu sa španskom konsultantskom kućom Nmas1 savetovao Agenciju za privatizaciju u ovoj transakciji koju je finansirala Svetska banka – Pool 10

2003

Privatizacija

Porcelan Zaječar

Proizvođač porcelana

Porcelan Zaječar logo

SEECAP je u konzorcijumu sa španskom konsultantskom kućom Nmas1 savetovao Agenciju za privatizaciju u ovoj transakciji koju je finansirala Svetska banka – Pool 10

2003

Privatizacija

DP Dušan Petronijević

Proizvođač kartonske ambalaže

Dušan Petronijevič logo

SEECAP je u konzorcijumu sa španskom konsultantskom kućom Nmas1 savetovao Agenciju za privatizaciju u ovoj transakciji koju je finansirala Svetska banka – Pool 11

2003

privatizacija

ŠIK Kopaonik

Fabrika lesonita

ŠIK Kopaonik logo

SEECAP je u konzorcijumu sa španskom konsultantskom kućom Nmas1 savetovao Agenciju za privatizaciju u ovoj transakciji koju je finansirala Svetska banka – Pool 11

2003

privatizacija

Sloga

Fabrika nameštaja

Sloga logo

SEECAP je u konzorcijumu sa španskom konsultantskom kućom Nmas1 savetovao Agenciju za privatizaciju u ovoj transakciji koju je finansirala Svetska banka – Pool 11

2003

Privatizacija

Vino Župa

Proizvođača vina i sokova

Vino Župa logo

kosavetnik prodavca

2002

Privatizacija

Mesokombinat

Industrije mesa i delikatesa

Mesokombinat logo

kosavetnik prodavca

2002

privatizacija

Valjevska pivara

pivara

Valjevska pivara logo

kosavetnik prodavca

2002

privatizacija

Žitopromet

Proizvođač i prerađivač žita

Žitopromet logo

kosavetnik prodavca

2002

Privatizacija

MIP Požarevac

Industrija mesa i delikatesa

MIP Požarevac logo

kosavetnik prodavca

2002