USLUGEMALA I SREDNJA PREDUZEĆA

MREŽA POSLOVNIH ANĐELA BELBANET

Svako preduzeće ima prirodan ciklus rasta i razvoja. Za svaku fazu razvoja preduzeća (vidi grafikon dole) ima svoje „karakteristične“ finansijere. Dok je još u fazi malog preduzeća, pored samih osnivača (i možda njegovih roditelja, tetki i strina), najčešći investicioni ulagači su poslovni anđeli.

Belbanet

Za potrebe finansiranja MSP osnovali smo mrežu potencijalnih investitora koju smo nazvali Beogradska mreža poslovnih anđela. BELBANET (skraćenica od Belgrade Business Angels Network) je platforma (croudfunding platform) za uključivanje individualnih investitora (koji se u svetu popularno nazivaju “poslovni anđeli” ili“bussines angels”) u domaću privredu na kapitalnoj osnovi povezivanjem većeg broja individualnih investitora sa investicionim projektima u Srbiji,kao što su:

  • ulaganje mala i srednja preduzeća
  • kupovinu i ulaganje u nekretnine
  • ulaganje u druge profitabilne projekte

u cilju finansijske i poslovno saradnje na kapitalnoj osnovi i radi sticanja profita.

Business angels ili poslovni anđeli su individualni investitori koji samostalno ili zajedno sa drugim sebi sličnim investitorima (samostalno ili organizovani u investicioni sindikat), investiraju od nekoliko stotina hiljada do nekoliko miliona evra u privredno društvo ili projekat. To su uglavnom ljudi sa znatnim poslovnim iskustvom koji nastoje da kombinuju svoj kapital i svoje poslovno iskustvo u cilju ostvarivanja profita. Takvi investitori osim kapitala, imaju tendenciju da ponude i svoje ekspertizu, znanje, iskustvo, poslovne veze, poznavanje o pojedinih tržišta i slično.

U Srbiji postoji hroničan nedostatak investicionog kapitala za mala i srednja preduzeća. Fond za razvoj RS je kreditna (a ne investiciona) organizacija koja samo delimično ispunjava potrebe za kapitalom MSP.

Ono što u Srbiji nedostaje je ponuda investicionog kapitala za visokorizične investicije, tzv. venture capital. Dobre ideje imaju problem realizacije a mala preduzeća imaju problem rasta usled nedostatka venture capitala koji će im omogućiti realizaciju ili rast do veličine kada su interesantni za druga preduzeća ili banke koje bi ih dalje finansirale, jer trenutno u Srbiji, bankari i državni finansijeri vole da kažu "mi ne finansiramo ideje nego preduzeća".

Kredit kao oblik eksternog finansiranja koji je do sredine 2008. godine bio na raspolaganju sektoru MSP, sada je mnogo teže dobiti iz više razloga:

  • mnoga mala preduzeća su pogođena finansijskom krizom koja je dovela do smanjenja obima poslovanja i nepovoljnih finansijskih rezultata,
  • neka su prešla u sivu ekonomiju da bi preživeli krizu tako da neće moći da prikažu finansijske rezultata koje bi im omogućilo podizanje novih kredita,
  • neka od njih su u krizu ušla prilično zaduženi, smanjenje obima poslovanja je rezultiralo u finansijskoj blokadi od strane banaka zbog neplaćanja kredita,
  • tekuća restriktivna politika finansiranja od strane banaka će mnoga preduzeća onemogućiti da dođu do novih kredita i nastave ili povećaju svoje poslovanje.

Za sve njih, dodatna injekcija finansijskog kapitala/dokapitalizacija bi razrešila trenutne dileme i finansijski i poslovni ćorsokak u kome se nalaze.

BELBANET je dizajniran za investicije u mala i srednja preduzeća, nove tehnologije ili u manje projekte (na primer investiranje u ili prodaja nekretnina)

Vrednost investicija ili projekta se kreće između €300 000 i €2 miliona. Za projekte veće vrednosti moguće je da se investitori organizuju u tzv. “investicioni sindikat”

SEECAP ima ključnu ulogu jer

  • u direktnim kontaktima sa preduzećima i poslovnim ljudima SEECAP identifikuje projekte kojima su potrebna sveža [nebankarska] finansijska sredstva za dalji rast i razvoj ili za finansiranje određenih projekata
  • SEECAP analizira preduzeće/projekat, obrađuje dokumentaciju i priprema ponudu za prodaju ili investiranje sa finansijskim parametrima, projekcijama isplativosti, prikazom nekretnina, opreme i druge imovine, ekonomskim analizama, fotografijama, izvodima iz relevantnih registara (imovine, preduzeća itd) i sličnim podacima koje je SEECAP prethodno proverio i obradio
  • tako pripremljena ponuda se šalje investitorima/poslovnim anđelima na razmatranje

U našoj bazi podataka trenutno imamo preko 1000 investitora i taj se broj stalno povećava

Ukoliko imate potrebu za dodatnim finansiranjem ali i za otvaranjem prema novim tržištima, transferu znanja i poslovnim povezivanje, kontaktirajte nas da Vaše preduzeće predstavimo poslovnim anđelima radi investiranja i poslovne saradnje.