AKTUELNI UPITI INVESTITORI TRAŽE

Investitori traže

INVESTITORI TRAŽE INVESTICIONE PRILIKE ILI NUDE FINANSIJSKA SREDSTVA

KUPOVINA ILI ULAGANJE U PRIVREDNA DRUŠTVA

S vremena na vreme dobijamo upite za investiranje U ili kupovinu preduzeća i/ili imovine iz različitih izvora-direktno od investitora ili njihovih konsultanata, investicionih fondova, portala i investicionih platformi zatvorenog tipa ili naših kolega iz korespondentskih kuća širom sveta. Selektovane upite objavljujemo, ako u njima vidite mogućnost za saradnju, kontaktirajte nas za dalje informacije.

Napominjemo da je ovo samo mali izbor i mogućnosti u našoj ponudi. Ako imate potrebu za dokapitalizacijom, želite da prodate preduzeće ili imovinu značajne vrednosti ili želite strateško povezivanje sa sličnom kompanijom, kontaktirajte nas jer imamo široke mogućnosti da vaše potrebe plasiramo preko naših marketinških kanala.

Ovo je samo deo našeg portfelja ponuda i mogućnosti. Molimo da nas za sva dalja pitanja u vezi prezentiranih investicionih prilika kontaktirate elektronskom poštom ili na telefon +381 11 36 35 935 ili mobilni telefon +381 63 377 960 ili korišćenjem formulara za kontakt koji se nalazi na dnu svake od prezentiranih investicionih prilika.

MEĐUNARODNI INVESTICIONI FOND ŽELI DA INVESTIRA U ILI KUPI
PREDUZEĆE U OBLASTI METALSKOG I METALOPRERAĐIVAČKOG SEKTORA

Investitor je evropski investicioni fond koji ulaže u proizvodne kapacitete u Metalskom i Metaloprerađivačkom sektoru. Dugoročni investitori koji veruju u prosparitet i unapređenje poslovanja Metalskog i Metaloprerađivačkog sektora. Fond ima visoko kvalifikovani kadar od kojih su dva sa titulama doktora nauka sa renomiranih evopskih univerziteta. Citiramo njihov zantev:
"Trenutno tražimo potencijalne ivesticione prilike širom Evrope, posebno u sektoru precizne proizvodnje (obrade) metala (ili sličnim sektorima) koji imaju dole navedene karakteristike: Takve kompanije bi dopunjavali ostale kompanije u našem portfelju. Prošlog meseca smo kompletirali kupovinu 100% kapitala kompanije za preciznu proizvodnju metala u CEE. Kompanija se bavi mašinskom obradom metala (CNC) i proizvodnjom rezervnih delova uglavnom za železničku i automobilsku industriju.""

Opis ili poželjne karakteristike privrednog društva u koje bi ovaj fond investirao su:

Segment:

Radnik u fabrici
 • Know-how u obradi metala ili kompozitima (ne samo u automobilskoj industriji)
 • Poželjne tehnologije: toplo štancanje, hladno štancanje, livenje metala, kovanje, zavarivanje, lasersko sečenje, CNC, brizganje plastike

Geografska diversifikacija:

 • Kompanije na tržištima Centralna i Istočna Evropa sa slobodnim proizvodnim kapacitetima koji se mogu koristiti zajedno sa tehnologijama i prednostima razvijenijih kompanija u našem portfelju

Diversifikacija proizvoda i kupaca:

 • Vrlo dobra diversifikacija industrijskih proizvoda, sa sposobnošću proizvodnje proizvoda za kupce u različitim privrednim sektorima

Način poslovanja sa kupcima:

 • Tesna saradnja sa velikim kupcima koji su obično ključni projektni partneri

Istraživanje i razvoj:

 • Upotreba sopstvenih ili opšteprihvaćenih naprednih proizvodnih tehnologija
 • Istorija razvoja sopstvenih proizvoda

Tipovi privrednih društava koje razmatraju:

 • Privredna društva u stečaju ili restrukturiranju
 • Privredna društva sa neiskorišćenim kapacitetima
 • Organizovana, efikasna i profitabilna privredna društva

Struktura vlasništva:

 • Jedno lice kao većinski vlasnik ili jedno lice 100% vlasnik
 • Jedno lice kao većinski vlasnik ili jedno lice 100% vlasnik
 • Porodična preduzeća
 • Privatna preduzeća kod kojih ne postoji plan sukcesije sadašnjeg vlasnika

Finansijski:

 • EBITDA: od €2,5 do €10 miliona (EBITDA predstavlja zbir poslovne dobiti i amortizacije iskazane u finansijskim izveštajima za 2020., EBITDA=AOP1027+AOP1030)

Ostalo:

 • Privredni subjekt mora biti organizovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)
 • Veličina:-srednja i velika privredna društva

Traži se da se inicijalno obaveštenje dostavi u uobičajenoj [marketinškoj] formi zvanoj tizer (teaser).

VAŽNA NAPOMENA

Finansiranje i rad sa investicionim fondovima je drugačiji od bankarskog finansiranja. Investicioni fondovi obično investiraju u rast i razvoj privrednih društava kojima je bankarska podrška nedovoljna ili neadekvatna. Pod "rastom i razvojem" u ovom kontekstu bi trebalo razumeti ulaganje u nove tehnologije ili u nove proizvode, povećanje kapaciteta ili bolju iskorišćenost postojećih resursa, nastup na nova tržišta, preuzimanje sličnog preduzeća (horizontalna ili vertikalna koncentrancija) i slično.
Radi boljeg razumevanja na koji način investicioni fondovi investiraju svoj kapital, predlažemo da pregledate sledeće izvore informacija:

Nebankarski izvori finansiranja privrednih društava

Način finansiranja iz nabankarskih izvora kapitala gde ćete takođe pronaći link ka prezentaciji Srpskog udruženja za privatni investicioni kapital (Serbian Private Equity Association-SPEA) "Uvod u privatni investicioni kapital".

Objavljeno 25.03.2021.

Ažurirano 21.04.2021.

VODEĆA KOMPANIJA U PROIZVODNJI ORGANSKE HRANE I PRIRODNIH PROIZVODA IZ SAD
ŽELI DA KUPI PREDUZEĆE ILI DA INVESTIRA U NJEGA

Organska proizvodnja hrane i drugih proizvoda

Investicioni kriterijumi:

 • Preduzeće u koje se investira: Predmet osnovnog poslovanja bi trebalo da bude proizvodnja organske hrane ili hrane bez mesa (koristeći isključivo vegetarijanske sastojke kao što su tofu, mleko od soje i slično)
 • Lokacija: Evropa
 • Godišnji prihod: Do US$100 miliona
 • EBITDA: Trebalo bi da bude pozitivna
 • Udeo koji se želi kupiti: Većinsko vlasništvo ili 100%

Detalji o investitoru: Kompanija se bavi proizvodnjom, velikoprodajom, maloprodajom i distribucijom organskih proizvoda, zdrave hrane i prirodnih preparata. Svoje proizvode svrstava u 2 grupe proizvoda Prehrambeni proizvodi/Food segment kao što su Deli/Grocery, Grickalice/Snacks, Čajevi/Tea i Živinsko meso/Poultry i Proizvodi za ličnu negu/ Personal care products segment.

Traži se da se inicijalno obaveštenje dostavi u uobičajenoj [marketinškoj] formi zvanoj tizer (teaser).

03.05.2017.

JEDAN OD NAJVEĆIH PROIZVOĐAČA HLEBA I PECIVA U
EVROPI ŽELI DA KUPI ILI INVESTIRA U SLIČNO PRIVREDNO DRUŠTVO

Pekarska industrija-smrznuti hlebovi i peciva

Investicioni kriterijumi:

 • Preduzeće u koje se investira: preduzeće koje se bavi proizvodnjom smrznutog hleba i peciva kao što su bagel/bagels, francuski baget/baguettes, pogačice/bans, čiabata/ciabatta, fokacija/foccacia, panini, bezglutenska peciva, smrznuto testo, raženi hleb, specijalnih hlebovi, peciva za pravljenje sendviča i slično. Investitor nije zainteresovan za proizvođače svežih pekarskih proizvoda.
 • Lokacija: SAD i Evropa
 • Godišnji prihod: do US$ 400 miliona
 • EBITDA: prosek u ovoj privrednoj oblasti
 • Udeo koji se želi kupiti: Većinsko vlasništvo ili 100%

Detalji o investitoru: jedna od najvećih pekarskih grupacija u Evropi koja se bavi proizvodnjom i prodajom svežih ismrznutih pekarskih proizvoda u više od 50 zemalja.

Traži se da se inicijalno obaveštenje dostavi u uobičajenoj [marketinškoj] formi zvanoj tizer (teaser).

03.05.2017.