• SEECAP je finansijska konsultantska kuća sa sedištem u Beogradu koja pokriva zemlje Jugoistočne Evrope.
  SEECAP je finansijska konsultantska kuća
  sa sedištem u Beogradu
  koja pokriva zemlje Jugoistočne Evrope
 • SEECAP nudi usluge u oblasti finansiranja privrednih društava, njihove prodaje, kupovine ili spajanja (M&A)
  SEECAP nudi usluge u oblasti finansiranja privrednih društava
  njihove prodaje, kupovine ili spajanja (M&A)
 • Usluge savetovanja kupca ili prodavca u postupcima kupovine, prodaje ili preuzimanja kompanija
  Usluge savetovanja kupca ili prodavca
  u postupcima spajanja, prodaje
  ili preuzimanja kompanija
 • Procena vrednosti
  Procena vrednosti kao deo M&A projekta,
  samostalna analiza za bankarsko finansiranje
  ili slične potrebe.
 • Infrastruktura
  Finansiranje infrastrukturnih i sličnih kapitalnih projekata
  metodom javno privatnog partnerstva (JPP-PPP), BOT, koncesije
  i drugi oblici finansiranja projekata
 • Finansiranje i refinansiranje
  Finansiranje, refinansiranje
  kupovina i prodaja raznih tipova nepokretnosti
 • Finansiranje MSP
  Finansiranje MSP, spajanje i pripajanje i ukrupnjavanje MSP
  poslovni anđeli (business angels), risk kapital (venture kapital)
  porodična preduzeća

MI SMO SEECAP FINANSIJSKI KONSALTING

SEECAP Konsalting je finansijska konsultantska kuća sa sedištem u Beogradu koja posluje od 2001. godine. Glavna tržišta delovanja su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija.

Glavne oblasti konsultantskih usluga su:

 1. Korporativne finansije
 2. Nekretnine
 3. Ugostiteljstvo
 4. Finansiranje infrastrukturnih projekata
 5. Mala i srednja preduzeća i porodične kompanije (SME)

Posedujemo razgranatu mrežu poslovnih odnosa i kontakata sa komercijalnim bankama, investicionim fondovima i strateškim investitorima.

Poslujemo po strogim etičkim i profesionalnim principima i u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i praksom u investicionom bankarstvu.

--Za dodatne informacije vezanim za naša tržišta poslovanja, posetite web stranicu „Vesti“.
--Za viša informacija o našim aktivnostima posetite web stranicu " Saopštenja"
--Dodatne analize i objašnjenja možete pročitati na web stranici " Članci"

--Za investicije, spajanja i preuzimanja i mogućnosti finansiranja posetite našu stranicu „Poslovne prilike“.
--Za kapitalne investicije u komercijalne nekretnine, hotele ili građevinsko zemljište, posetite našu stranicu „Investicione nekretnine“.