BLOG SAOPŠTENJA

PREGLED TRŽIŠTA NEKRETNINA U SRBIJI, APRIL 2018.

Pregled tržišta nekretnina u Srbiji, april 2018

Balkanski Arhitektonski Bijenale–BAB je platforma za saradnju arhitekata i dizajnera u građevinarstvu balkanskih zemalja. BAB je u okviru 44. Međunarodnog sajma građevinarstva SEEBBE koji se je održao u Beogradu od 18.-21. aprila 2018. organizovao konferenciju „Arena investicija u arhitekturi i urbanizmu–AIA“. Svrha konferencije je unapređenje prakse u arhitekturi i urbanizmu kroz formiranje kreativnog miljea za razmenu ideja, mišljenja, inovacija između relevantnih aktera i stvaranje partnerstva za buduće projekte. Učesnici Arene su bili gradovi, opštine, projektantski i arhitektonski biroi, privredne komore, banke i potencijalni investitori u nekretnine a time i u razvoj gradova i teritorija.

Za ovu priliku SEECAP je pripremio prezentaciju o stanju tržišta nekretnina u Srbiji zaključno sa aprilom 2018. Zbog međunarodnog karaktera manifestacije, prezentacija je usmeno bila držana na srpskom jeziku ali je pismeni deo prezentacije bio na engleskom jeziku. Prezentacija sadrži obilje korisnih informacija i analiza, iako je na engleskom jeziku, preporučujemo da je pregledate. Prezentaciju možete pogledati ili preuzeti ako kliknete OVDE.