BLOG SAOPŠTENJA

NAŠA NOVOGODIŠNJA PORUKA:
ČEMU SE NADAMO U 2017.

22. decembar 2016.

Novogodišnja čestitka

Na osnovu analiza kretanja u Srbiji u 2016. i u svetu, optimistični smo u pogledu dolazeće 2017. godine. Ekonomski oporavak u SAD je u punom zamahu. Berza akcija Dow Jones Industrial Average je sa 17.888. indeksnih poena 4.11.2016. skočio na 19.941 poena 21.12.2016., rast od 11,47%. Ovakav trend će se nastaviti i u 2017. zbog namera novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa da dalje stimuliše privredni rast SAD kroz infrastrukturne projekte od oko US$ 1.000 milijardi. Kao što se to mnogo puta ranije desilo, ovaj zamajac u ekonomiji SAD će se preneti i na ceo svet.

Stoga, 2017. može da bude godina ne samo za finansijsku konsolidaciju poslovanja preduzeća nego i godina za nove projekte, rast i razvoj. Osim sopstvenih izvora finansiranja, preduzećima u Srbiji će na raspolaganju biti i sledeći eksterni izvori finansiranja:

  • Nova zaduženja kod banaka– za refinansiranje postojećih kredita ili nova zaduživanja za nove projekte. Kamatne stope su na rekordno niskom nivou i to bi trebalo iskoristiti uz dodatni oprez zbog verovatnog rasta kamatnih stopa na srednji rok, na šta smo upozorili sredinom novembra ove godine;
  • Dokapitalizacija-povezivanje sa strateškim partnerima ili sa investicionim fondovima. U proseku iz inostranstva dobijamo 2-3 upita/predloga nedeljno za strateško povezivanje sa ili dokapitalizaciju preduzeća u Srbiji. Do sada smo te upite slali pojedinim preduzećima na razmatranje ali ćemo od januara da selektivne upite šaljemo na veći broj adresa. Želimo da se preduzeća samo prepoznaju u tim upitima i da zajedno sa nama istražuju svoje šanse i mogućnosti za svoj rast i razvoj kroz ovaj oblik finansiranja;
  • Inicijalna javna ponuda-IPO na Beogradskoj berzi. Smatramo da bi domaća društva za osiguranje, penzioni fondovi ili sami građani koji u bankama drže ušteđevinu od €10,5 milijardi za koju dobijaju mizernu kamatu mogli lako da otkupe IPO od €1-10 miliona, u zavisnosti od finansijske snage izdavaoca. Kontaktirajte nas ako ste zainteresovani za ovu vrstu finansiranja;
  • Konsolidacija i ukrupnjavanje kroz spajanje i pripajanje preduzeća u cilju formiranja nacionalnih šampiona ili prekogranična konsolidacija sa sličnim kompanijama iz inostranstva.

Zoran Mitić
Direktor