BLOG VESTI

JAVNI POZIV ZA DOBIJANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA
ZA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U CRNOJ GORI

IPARD logo i zastava CG kombinovani logo

O IPARD II programu

IPARD II program je finansijski instrument pretpristupne pomoći zemljama kandidatima za članstvo u EU u cilju ubrzanja njihovog ekonomskog razvoja, povećanja konkurentnosti i dostizanja evropskih standarda. Program su odobrili EU i Crna Gora a program se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

IPARD II program ima nekoliko različitih celina namenjenih za finansiranje raznih privrednih oblasti. Te celine se nazivaju mere. U okviru pojedine Mere mogu postojati Podmere odnosno manje celine namenjene za uže privredne oblasti. Do sada su aktivirane 3 Mere:

 • Mjera 1-„Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava
 • Mjera 3-„Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda“
 • Mjera 7-„Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“. U okviru ove Mjere 7 postoje 3 podmjere od kojih je Podmjera 7.1 Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma za koju je raspisan javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava.

Podmjera 7.1 „Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“

Dana 23. juna 2021. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz Podmjere 7.1 „Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“. Osnovini uslovi ovog javnog poziva su obrazloženi dalje u ovom tekstu.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuju—€6.080.000

Iznos pojedinačne podrške—€10.000-€150.000 što predstavlja maksimum od 65% odobrenih prihvatljivih troškova. To znači za investicioni projekat od, recimo, €100.000, maksimalni iznos subvencije bi bio €65.000, za projekat od €250.000 maksimalni iznos bi bio €150.000. Jedan od prihvatljivih troškova su i konsultantske usluge za pripremu zahteva za dodelu sredstava, projektantske usluge za objekte i slično. Korisnici su ohrabreni da koriste profesionalne konsultantske usluge kako bi podneli što kvalitetniji zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

Korisnici:

 1. fizička lica, kao nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do dana objavljivanja javnog poziva, pod uslovom da se investicija realizuje isključivo u ruralnim područjima iznad 600 metara nadmorske visine;
 2. mikro i mala pravna lica u skladu sa zakonom kojim se ureduje računovodstvo koja su osnovana ili posluju u ruralnim područjima, pod uslovom da se investicija realizuje isključivo u ruralnim područjima iznad 600 metara nadmorske visine. Mikro i mala pravna lica osnovana izvan ruralnih područja mogu biti korisnici podrške, pod uslovom da se investicija realizuje isključivo u ruralnim područjima iznad 600 metara nadmorske visine

Namena:

 1. izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje ugostiteljskih objekata za pružanje usluge smještaja (kuca, seosko domaćinstvo, turistički apartmanski Ыоk, turistički apartman, gostionica, hostel, etno selo, odmaralište i/ili planinarski dom), objekata za pripremanje hrane, pića i napitaka, uređenje turističke infrastrukture (tematski i zabavni parkovi, tereni za golf, teniski tereni, bazeni, zabavno rekreativne staze ili putevi – trim staze, vidikovci, panoramski putevi, biciklističke i planinarske staze),
 2. izgradnja i/ili rekonstrukcija postrojenja, instalacija i/ili nabavka opreme za korišćenje obnovljivih izvora energije - fotonaponski sistemi
 3. nabavka opreme i uređaja za tretman otpada i otpadnih voda.

Rok za podnošenje zahteva za dodelu sredstava podrške—od 23.06. do 31.08.2021. godine. Ovaj rok je Vlada CG produžila na 30.09.2021.

Zahtev za dodelu sredstava

Način i sadržina zahteva za dodelu sredstava:

 1. Zahtev se podnosi na posebnom obrascu koji na više od 20 stranica treba popuniti sa odgovarajućim podacima i prilozima
 2. Prilozi uz obrazac - odgovarajuća statusna, projekta i druga dokumentacija kojom tražilac sredstava dokazuje ispunjenje uslova da dodelu subvencije
 3. Poseban i vrlo važan prilog je detaljan biznis plan u vezi nameravane investicije:
  1. koji se podnosi u unapred predviđenom obrascu (14 strana za zahteve veće od €50.000),
  2. sa prilogom u Excelu finansijske simulacije (finansijski model) poslovanja i isplativosti investicionog projekta za koji se traže bespovratna sredstva i
  3. kojim se dokazuje ekonomska održivost nameravane investicije.

Kako do subvencije

Ovaj javni poziv je odlična prilika za nekog ko želi da otpočne ili da dobije bespovratna sredstva za nastavaka poslovanje u turizmu u ruralnim područjima Crne Gore.
S obzirom da se radi o dodeli bespovratnih sredstava pretpostavljamo da će interesovanje biti veliko. S druge strane, priprema zahteva za dobijanje sredstava je obimna, naročito u delu pripreme detaljnog Biznis plana za prilogom u Excelu. Vreme je kratko jer je krajnji rok za podnošenje zahteva 31.08.2021. Stoga je potrebno reagovati brzo kako bi ste povećali svoje šanse za uspeh da dobijete subvenciju.

O dokumentaciji za finansiranje projekata u turizmu vidite više u "Finansiranje izgradnje, rekonstrukcije ili kupovine hotela".

O načinu i postupku obezbeđenja kredita za projektno finansiranje u turizmu vidite više u "Način i postupak obezbeđenja kredita za projektno finansiranje".

Mi smo profesionalna konsultantska kuća koja daje usluge finansiranja turističkih objekata uključujući i pripremu biznis planova i finansijskih model u Excelu za takve projekte.

© SEECAP Konsalting doo
Publikovano
Ažurirano