BLOG ČLANCI

SMANJENJE ZADUŽENOSTI KROZ FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE

Finansijsko restrukturiranje

U 2009. srpska privreda će imati negativan BDP od oko 5%, a država morati značajno da se zaduži na domaćem i međunarodnom tržištu (čak do 80% BDP) kako ne bi zapala u nelikvidnost. Srpska ekonomija još uvek nije „dotakla dno“ jer će na dalje smanjenje privrednih aktivnost nesumnjivo uticati i najavljeno povećanje poreza, koje će dodatno oslabiti kupovnu moć stanovništva.

Privatni sektor u Srbiji ove godine treba da vrati kredite uzete u inostranstvu u iznosu od €5,5 milijardi. Vlada Srbije je preduzela određene mere pomoći privredi kroz subvencionirane kredite, međutim, svako dalje zaduživanje radi održanja likvidnosti samo odlaže rešenje problema i pogoršava ga. Uz to, banke će u narednom periodu biti još opreznije kad je u pitanju davanje novih kredita baš zbog prezaduženosti privrede.

Iz primera prikazanom na donjem grafikonu se može videti kako pad BDP može uticati na finansijsku stabilnost privrednih društava koja su u 2008. planirala da im prihodi u 2009. rastu po stopi od 5,5% (prosečna stopa rasta u prethodne 3 godine) ili po 3,5% (planirana stopa rasta BDP prema projekcijama Vlade RS za 2009.). Pad BDP utiče na značajan pad realizacije proizvoda i usluga na tržištu, što dovodi do manjka potrebnih sredstva za otplatu uzetih kredita. Krediti se mogu otplaćivati novim zaduženjima u nadi da će se finansijska situacija na tržištu poboljšati, ili alternativno, preduzeće može da preduzme niz drugih mera u cilju smanjenja zaduženosti i povećanja svoje finansijske stabilnosti.

Grafikon pokazuje rast

Sve to samo govori u prilog tezi da se i srpska preduzeća sve više moraju okretati ka nebankarskom tržištu kapitala i nebankarskim izvorima finansiranja, kao što su strategijsko povezivanje, investicioni kapital, mezzanine, korporacijske obveznice, preferencijalne akcije i slično. Finansiranje preko berze (javnom ponudom akcija, tzv. IPO) je u ovom trenutku vrlo otežano, ako ne i nemoguće, i jedina moguća opcija na raspolaganju je dokapitalizacija od strane strateških partnera ili od strane investicionih fondova.

Mere za smanjenje zaduženosti i stabilizaciju finansija preduzeća

 1. Restrukturiranje kreditnog portfolija
 2. Izdavanje obveznica, konvertibilnih obveznica i preferencijalnih akcija unapred selektovanom investitoru
 3. Dokapitalizacija od strane strateškog partnera
 4. Dokapitalizacija od strane finansijskog partnera –
  • Od strane investicionih fondova
  • Od strane direktnih investitora
 5. Mezzanine finansiranje
 6. Umanjenje negativnih posledica kursa dinara za Evro ili Evro indeksirane kredite (currency loan hedging)
 7. Prodaja preduzeća ili udela u njima
 8. Prodaja imovine uz lizing (sell&lease back)
 9. Prodaja imovine nepotrebne za osnovnu delatnost radi oslobađanja zarobljenih finansijskih sredstava i reinvestiranja u osnovnu delatnost.