BLOG SAOPŠTENJA

SEECAP NA DUBAI EXPO 2020

Dubai Expo 2020 ulazna kapija

Svetska izložba ili Expo predstavlja najznačajniju međunarodnu izložbu koja se od 1851. godine svake pete godine organizuje u izabranoj zemlji, odnosno gradu domaćinu. Zemlje učesnice predstavljaju ideje, iskustva i najbolje prakse na temu predmetnog Expo-a. Sledeća Svetska izložba će se održati u Dubaiju od 1.10.2021. do 31.03.2022. sa temom izložbe „Povezivanje umova, stvaranje budućnosti“.

Dubai expo logo

Ovo je prva Svetska izložba na Bliskom istoku, stoga je učešće na ovom važnom globalnom događaju prilika za prezentaciju investicionih projekta investitorima sa Bliskog istoka. Pored toga, na Dubai Expo će biti prisutni preko 190 izlagača iz velikog broja zemalja sveta tako da je prisustvo poslovnih ljudi iz tolikog broja zemalja na jednom mestu zaista retka prilika za ličnu i poslovnu interakciju.

SEECAP Konsalting je finansijska konsultantska kuća koja posluje od 2001. godine. Nameravamo da nastupimo na Dubai Expo 2020 u sastavu privredne delegacije PKS kako bi prezentirala investicione potencijale i mogućnosti naših klijenata i potencijalnih klijenata vrednih više desetina miliona Evra. Ti klijenti nisu u mogućnosti da sami prezentiraju ove projekte ili neće da borave na Expo 2020. Zato su prezentaciju svojih investicionih projekata poverili SEECAP-u. Naš plan je da boravimo u Dubaiju u periodu od 29.10-29.11.2021. godine i da tokom tog meseca poslujemo iz Dubaija za šta pravimo neophodne pripreme.

SEECAP će za svaki projekat napraviti posebne prezentacije i studije izvodljivosti ili biznis planove ako je to moguće do tada. Naši marketinški materijali će biti vizuelno dobro obrađeni, koristićemo aplikacija kao što su InDesign ili PowerPoint. Takođe pripremamo reklamne materijale i video promocije (video rendere).

Tematska nedelja na Expo 2020 od 1-5 novembra 2021. je Urbani i ruralni razvoj (investiciona gradnja nekretnina, građevinarstvo, pametni gradovi, hotelijerstvo, infrastruktura itd). Naše promocije će uglavnom biti fokusirane na projekte u oblasti investicionih nekretnina, ugostiteljstva i proizvodnje. Tokom prve nedelje uglavnom ćemo biti na Paviljonu Republike Srbije koji se prostire na 2.000m2 i gde ćemo imati susrete sa posetiocima Paviljona i gde ćemo imati odlične uslove za prezentacije projekata naših klijenata posetiocima. S obzirom da imamo projekte iz Crne Gore i Republike Srpske, povremeno ćemo boraviti i u Paviljonima Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Prvog dana nakon otvaranja, Paviljon RS je obišlo preko 6000 posetilaca. Iskoristite priliku da predstavite svoje projekte svetu i investitorima.

Kliknite dole da virtuelno posetite Paviljon RS na Dubai Expo 2020

Preostale 3 nedelje boravka u Dubaiju koristićemo za promociju projekata naših klijenata na sledeći način:

  1. U direktnim kontaktima sa potencijalnim investitorima iz baze podataka SEECAP Konsaltinga i iz baze podataka PKS i Ekonomskog odeljenja Ambasade Srbija u Abu Dabiju
  2. Posetama paviljona drugih država-izlagača, 191 prema trenutnim podacima
  3. Prisustvo nekoliko interesantnih globalnih investicionih konferencija tokom novembra u Dubaiju i Abu Dabiju, kao na primer:
    1. Cityscape Global – izložba i konferencija za ulaganje u nekretnine različitih klasa-stambenih, poslovnih ili turističkih
    2. The Middle East Investment Summit 2021 - investiciona konferencija za institucionalne investitore, državne investicione fondove (sovereign wealth funds) i porodične investicione fondove (family offices)
    3. UAE porodični investicioni fondovi konferencija (The UAE Global Family Wealth and Investment Forum)
  4. Zoran Mitić, direktor SEECAP-a je studirao na London Business School, jednoj od 5 najprestižnijih poslovnih škola na svetu. Jedna od beneficija školovanja u toj školi je da ostajete u vezi sa njom i bivšim i sadašnjim studentima celog života preko veoma aktivne Alumni mreže sadašnjih i bivših studenata i raznih klubova i sekcija koji funkcionišu u okviru fakulteta. Planiramo za promociju investicija investicionih potencijala naših klijenata preko Alumni mreže bivših studente LBS iz UAE i drugih bliskoistočnih zemalja preko fakultetske oglasne table (u suštini ciljana email korespondencija gde se koriste određeni filteri) kojim ćemo obavestiti fakultetske kolege našem jednomesečnom boravku Dubaiju. Svi ti ljudi su uglavnom na rukovodećim pozicijama u velikim kompanijama, investicionim fondovima, porodičnim kompanijama ili državni organima. Pozvaćemo ih da nas posete na Paviljonu Republike Srbije ili da se na neki drugi način sastanemo (lično ili virtuelno) radi promocije naših investicionih projekata.

Ukoliko imate projekte u oblasti nekretnina, ugostiteljstva (izgradnja hotela, banja i drugih turističkih kapaciteta) ili proizvodnje za koje tražite investitore, molimo Vas da nas kontaktirate da sagledamo mogućnosti uzajamne saradnje i prezentacije Vaših projekata na Dubai Expo 2020.

© SEECAP Konsalting doo
Publikovano