BLOG SAOPŠTENJA

POTPISAN UGOVOR ZA PRODAJU 70,43% KAPITALA „ELEKTROIZGRADNJE“ BAJINA BAŠTA AD

SEECAP saopštenje za javnost

EBB logo

Agencija za privatizaciju je 11.01.2012. potpisala ugovor za prodaju 70,43% ukupnog kapitala ili 291.851 običnih akcija „Elektroizgradnje“ iz Bajine Bašte („EBB“). EBB je vodeći proizvođač opreme i postrojenja za prenos i distribuciju niskonaponske električne energije do 35KV u Srbiji. EBB se bavi proizvodnjom, projektovanjem, finansijski konsalting instalacijom i održavanjem opreme za dalekovode, niskonaponske mreže i kompletna elektro postrojenja. EBB je listiran na Beogradskoj berzi, tiker EIBB.

Zbog sve manjih investicija u elektroprivredi, velikih poslovnih rashoda i sve veće domaće i inostrane konkurencije, poslovni prihod Društva je sa €14,4 miliona u 2006. pao na €6,17 miliona u 2010. a stopa neto dobiti sa 10,42% u 2006. pala na samo 0,96% u 2010. U 2010. stopa prinosa na sopstveni kapital (ROE) iznosila je 1,84%, stopa prinosa na ukupni kapital (ROCE) 1,18% a prosečna ponderisana cena kapitala (PPCK/WACC) sa kojom je preduzeće poslovalo je bila 19,91%.

SEECAP-u, privatizacionom savetniku Agencije za privatizaciju je bilo jasno da bez strateškog partnera koji bi dao nove ideje i tehnologije i otvorio nova tržišta i bez dokapitalizacije i modernizacije preduzeće bi lako moglo da uđe u vode negativnog poslovanja. Zbog toga smo organizovali široku i temeljitu marketinšku kampanju u potrazi za idealnim strateškim partnerom EBB pri tom kontaktirajući veliki broj potencijalnih domaćih i inostranih investitora.

EBB je prodat slovenačkom investitoru Javna razsvetljava DD koji je ponudio €2,50 po akciji vrednujući 100% kapitala €1.036.025 ili nešto iznad 4 iznosa EBITDA Društva u 2010 (4 x 2010 EBITDA multiplikator). Investitor se takođe obavezao da dokapitalizuje EBB sa dodatnih €600.000 tako da je ukupna vrednost investicije €1.636.025. Pored ovoga, investitor je ponudio transfer novih tehnologija i znanja, proširenje proizvoda i usluga, izlazak na nova tržišta i sveobuhvatan socijalni program u trajanju od 4 godine. Već u 2012. investitor očekuje skok prihoda EBB za 30%, smanjenje troškova i povećanje stope neto dobiti. EBB će odmah biti angažovan na projektu opremanja tunela Straževica u okolini Beograda, vrednom €1,8 miliona kao i na još 2 projekta u inostranstvu.

SEECAP je finansijski savetnik Agencije za privatizaciju u prodaji kapitala EBB.