BLOG SAOPŠTENJA

EBRD IZABRAO DIREKTORA SEECAP-A ZA SVOG KONSULTANTA

SEECAP press release mart 2014.

EBRD logo

Nakon sveobuhvatne i rigorozne kontrole i provere sposobnosti i integriteta, EBRD je izabrao direktora SEECAP-a Zorana Mitića za jednog od svojih konsultanata za Enterprise Growth Programme EGP (Program za rast preduzeća). Zoran Mitić je EBRD konsultant–specijalist za finansije.

EGP je deo programa podrške MSP u većinskom privatnom vlasništvu u Srbiji (Small business support SBS) u cilju poboljšanja njihove konkurentnosti i performansi kroz angažovanje konsultanata iz određenih oblasti. Konsultanti su uglavnom međunarodni eksperti iz određenih industrijskih oblasti, menadžmenta, prodaje, marketinga, finansija itd koji se angažuju na poboljšanju jedne ili više oblasti poslovanja preduzeća (recimo proizvodnje i marketinga, ili možda menadžmenta i finansija itd).

Projekat bi, na primer, mogao da se odnosi i na samo jednu oblast, recimo, sređivanje finansijske situacije privrednog društva, smanjenje troškova poslovanja, refinansiranje postojećih kredita kod komercijalnih banaka, dokapitalizacija od strane finansijskih ili strateških investitora itd.

Jedan EGP projekat traje od 12-18 meseci. EGP se finansira iz sredstava Evropske unije sa kojima upravlja EBRD. Kriterijumi koje preduzeća trebaju da ispune da bi mogla da dobiju EGP podršku su:

  1. Poželjno je da imaju između 100-500 zaposlenih
  2. Da nemaju prihode preko €50 miliona i
  3. Da imaju mogućnost da plate 10-50% ukupnih troškova projekta (prosečni troškovi EGP projekta iznose €50.000). Drugim rečima, EBRD bi mogao da snosi 50-90% troškova projekta.

Za više detalja o EGP za Srbiji možete dobiti od odgovarajuće web stranice EBRD Srbija.