BLOG VESTI

KREDIT OD €100 MILIONA
ZA FINANSIRANJE TURISTIČKIH PROJEKATA U CRNOJ GORI I HRVATSKOJ

erste ebrd kombinovani logo

Dana 14.01.2020. EBRD je objavio da je potpisao ugovor o odobrenju kreditne linije od €100 miliona Erste & Steiermarkische Banci d.d. Hrvatska (ESB) za finansiranje turizma u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Ovo je prvi put da je ovakva kreditna linija osmišljena za zemlje Mediterana.

Kredite iz ove kreditne linije će odobravati Erste Banka Hrvatska.

Uslovi kreditiranja

Namena-sredstva se namenski mogu koristiti za finansiranje privatnih investicija u turizmu u Hrvatskoj i Crnoj Gori – za izgradnju, rekonstrukciju ili kupovinu hotela i drugih ugostiteljskih objekata.
Kredit se može koristiti i za refinansiranje postojećih kredita uzeti za ove namene zbog dužih rokova otplate, niže kamatne stope i drugih razloga. Bitno je da je tražilac kredita registrovan za obavljanje hotelske ili ugostiteljskh delatnosti.
Pored hotela, kredit bi se mogao koristiti i za izgradnju, rekonstrukciju ili kupovinu marina, lokaliteta za kampovanje i zabavu, organizaciju putovanja i ostale aktivnosti povezane s turizmom ali finansiranje tih projekat bi moralo da prođe prethodno odobrenje EBRD.

Maksimalan iznos kredita-€20 miliona za sredstva iz EBRD kredita. Međutim, mogući su i krediti preko €20 miliona (recimo, kredit od €30 miliona), a taj dodatni iznos bi se finansirao iz sredstava Erste banke,

Minimalno sopstveno učešće tražioca kredita – 15-30% u zavisnosti od percepcije rizika i ostalih relevantnih faktora.

Period otplate-do 15 godina, vreme počeka (grejs period) i način otplate, sredstva obezbeđenja kredita i druga pitanja se regulišu pregovorima. Pod određenim okolnostima, otplata kredita bi mogla da bude duža od 15 godina, kontaktirajte nas za detalje.

Kamatna stopa-u zavisnosti od tipa investicije, kvaliteta ponuđene dokumentacije, rizicima plasmana Banke i slično, ali se očekuje da cenovno bude vrlo konkurentna za ovakve bankarske plasmane na finansijskom tržištu.

Ostalo-kroz ovu kreditnu liniju EBRD nastoji da promoviše projekte koji štite ekološku sredinu, polnu ravnopravnost, razvoj poslovnih veza između lokalnih snabdevača i davaoca usluga i generalno promocija lokalnog poslovnog ambijenta. Korisnik kredita će imati mogućnost da dobije besplatnu tehničku pomoć za obuku svojih radnika i druge vidove tehničke pomoći u cilju što boljeg iskorišćavanja dobijenog kredita.

Kao zaključak- ovo je verovatno jedan od najatraktivnijih ponuda za kredit na bankarskom tržištu, kada uzmete u obzir visinu kredita, kamatnu stopu, rok i modalitete otplate (dužina grejs perioda, periodična otplata ili otplata odjednom itd) i druge gore pomenute beneficije.

Kako do kredita

Ovo su dugoročni investiciji krediti za turizam kao jednu od napropulzivnijih privrednih grana. Interesovanje za ove kredite je veliko, stoga je potrebno reagovati dosta brzo. Krediti će se davati striktno „u skladu sa kreditnom politikom Erste Banke“, što znači da će se svaki zahtev za kreditiranje ocenjivati na osnovu vrednosnih parametara samog investicionog projekta. Stoga je priprema kvalitetnog kreditnog zahteva sa odličnom projektnom dokumentacijom od izuzetne važnosti kako za uspešnost dobijanja kredita tako i za uslove kreditiranja (rok i način otplate, sredstva obezbeđenja, visina kamatne stope itd).

O uobičajenoj dokumentaciji za finansiranje projekata u turizmu možete više da vidite ako kliknete ovde.

O načinu i postupku obezbeđenja kredita za projektno finansiranje u turizmu možete više da vidite ako kliknete ovde.

© SEECAP Konsalting 17.01.2020.