PONUDA PRODAJA PREDUZEĆA

NA PRODAJU PRIVREDNO DRUŠTVO No3 BEZ IMOVINE, OBAVEZA I RADNIKA OSNOVANO 1993.

Znak preduzeće na prodaju

U Srbiji se relativno lako može osnovati novo privredno društvo. Ali, ponekad je za određene potrebe (učestvovanje na tenderu, podizanje kredita, pokretanje nekog poslovnog poduhvata samostalno ili sa domaćim ili stranim partnerima, prebacivanja dela imovine ili prihoda na takvo preduzeće i slične namene) neophodno da se koristi već registrovano privredno društvo koje ili ima određenu vek postojanja ili određene prihode ili neke druge karakteristike.

Za razliku od anglosaksonskih zemalja gde je razlika u ceni između „novih“ ili „starih“ gotovo neznatna, u Srbiji su „stara“ preduzeća na ceni jer mesečno održavanje čak i neaktivnog preduzeća košta njegovog vlasnika-porezi i doprinosi za direktora, troškovi sedišta, računovođe, podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja i drugi troškovi. Zato su ovakva preduzeća retko u ponudi na prodaju i teško ih je naći.

Privredno društvo No 3-osnovne karakteristike

Preduzeće broj 3-glavne karakteristike
Pravna forma Društvo sa ograničenom odgovornošću
Datim osnivanja 30.09.1993.
Glavna delatnost Konsultantske aktivnosti (može se promeniti u skladu sa potrebama kupca)
Sedište Beograd
Broj vlasnika 1
PDV registracija Da
Prihodi u 2022. €25.868
Neto dobit u 2022. €161
Imovina u 2022. €2.463
Broj zaposlenih 0
Račun u banci Da, dinarski i devizni
Stanje Uredno održavanje kod nadležnih organa
Ponuda Društvo se prodaje bez imovine, bez obaveza i bez zaposlenih
Cena €8.500
Cena uključuje Prodavac snosi troškove pripreme kupoprodajnog ugovora i troškove promena podataka kod APR (sedište, direktori, osnivači itd)
Cena ne uključuje Troškovi notara i slične troškove koje snosi kupac

Dodatne informacije

Za dalje informacije o prodaji ovog ili bilo kog drugog privrednog društva molimo da kontaktirate Zorana Mitića na email [email protected] ili na telefon +381 63 377 960 ili +381 11 36 35 935 ILI popunite kontakt formu dole.