BLOG ČLANCI

RESTRUKTURIRANJE

Restrukturiranje

Restrukturiranje je sistem mera koje se preduzimaju u određenom vremenskom periodu i prema određenom planu u cilju poboljšanja poslovanja privrednog društva. Restrukturiranje sprovode i uspešna preduzeća da bi bila još uspešniji ali kod nas uglavnom kada preduzeće zapadne u finansijske probleme. Veliki sistemi kao što su Siemens, France Telecom, Telecom Austria, itd. su svi s vremena na vreme preduzimali opsežna restrukturiranja kako bi se prilagodili novim uslovima poslovanja i poboljšali svoje finansijske i operativne rezultate. Legendarni Jack Welch je serijom različitih vrsta restrukturiranja američku kompaniju General Electric načinio jednom od najuspešnijih u SAD.

Smatramo da će restrukturiranje biti jedna od dominantnih tema u svakom privrednom društvu u Srbiji u narednih nekoliko godina te stoga ovoj važnoj temi posvećujemo značajan prostor.

Postoji operativno i finansijsko restrukturiranje. Ovde samo nabrajamo koje su sve mere na raspolaganju preduzećima u cilju poboljšanja njihovog poslovanja.

Finansijsko restrukturiranje

 • Optimizacija strukture kapitala
 • Restrukturiranje kreditnog portfolija
 • Izdavanje obveznica, konvertibilnih obveznica i preferencijalnih akcija
 • Dokapitalizacija
 • Spajanje i pripajanje u cilju stvaranja većih i profitabilnihih kompanija
 • Mezzanine finansiranje
 • Zajednička ulaganja (joint venture), prodaja preduzeća ili udela u njima (spin-offs, carve-outs, split-offs)
 • Prodaja imovine uz lizing (sell&lease back)
 • Prodaja imovine nepotrebne za osnovnu delatnost radi oslobađanja zarobljenih finansijskih sredstava i reinvestiranja u osnovnu delatnost.

Operativno restrukturiranje

 • Strategijski ciljevi i restrukturiranje i optimizacija poslovnog modela preduzeća
 • Optimizacija procesa proizvodnje, povećanje produktivnosti, eliminisanje neefikasnosti
 • Analiza resursa, njihovih troškova i njihova optimizacija
 • Analiza dobavljača, prodaje, marketinga, kupaca
 • Dinamika obrta novčanih sredstava, povećanje prihoda i poboljšanje profitabilnosti
 • Položaj na tržištu i povećanje tržišnog učešća

Redosled radnji u restrukturiranju

Ne postoji ustaljeni redosled radnji u restrukturiranju jer oni zavise od potreba i situacije svakog preduzeća (što se utvrđuje Planom i programom restrukturiranja), ali praksa i empirijska istraživanja su pokazala da kompanije najčešće idu sledećim redosledom:

 • Interno restrukturiranje bez promene organizacione i menadžerske strukture
 • Poboljšanje likvidnosti smanjenjem obrtnog kapitala (efikasnija naplata potraživanja, bolje upravljanje gotovinom, korišćenje faktoringa itd
 • Optimizacija strukture kapitala (pasive) koja može da odgovori dugoročnim potrebama finansijske stabilnosti ali i rasta i razvoja preduzeća (reprogramiranje kredita, dokapitalizacija, drugi oblici trajnog finansiranja)
 • Interno restrukturiranje bez promene organizacione i menadžerske strukture
 • Poboljšanje likvidnosti smanjenjem obrtnog kapitala (efikasnija naplata potraživanja, bolje upravljanje gotovinom, korišćenje faktoringa itd)
 • Optimizacija strukture kapitala (pasive) koja može da odgovori dugoročnim potrebama finansijske stabilnosti ali i rasta i razvoja preduzeća (reprogramiranje kredita, dokapitalizacija, drugi oblici trajnog finansiranja)

Ukoliko ove mere ne daju očekivane rezultate, preduzeću su na raspolaganju sledeće mere:

 • Prodaja nekog od sopstvenih preduzeća strateškom investitoru
 • Izdvajanje dela preduzeća ili određene proizvodne linije (carve out) i prodaja finansijskom ili strateškom investitoru
 • U slučaju ozbiljnih problema sa likvidnošću, prodaja većinskog udela ili paketa akcija u preduzeću
 • Prodaja celokupnog preduzeća i/ili njegove imovine pre nego što oni budu potpuno obezvređeni nelikvidnošću

Zaključak

Restrukturiranje donosi višestruke koristi privrednim društvu.

 • Smanjuje opasnost od stečaja i likvidacije
 • Povećava njegovu vrednost kroz ostvarene uštede i povećanje finansijske i operativne performanse
 • Kao manje rizično, postaje interesantnije za banke, investitore, kupce, snabdevače i druge poslovne partnere

© SEECAP Konsalting