BLOG VESTI

IPARD DRUGI POZIV ZA FINANSIRANJE RURALNOG TURIZMA U SRBIJI

IPARD logo i zastava Srbije kombinovani logo

O IPARD II programu

IPARD II program je finansijski instrument pretpristupne pomoći zemljama kandidatima za članstvo u EU u cilju ubrzanja njihovog ekonomskog razvoja, povećanja konkurentnosti i dostizanja evropskih standarda. Program su odobrili i zajedno finansiraju EU i Srbija a program se realizuje preko Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

IPARD II program ima nekoliko različitih celina namenjenih za finansiranje raznih privrednih oblasti. Te celine se nazivaju mere. U okviru pojedine Mere mogu postojati podmere odnosno manje celine namenjene za uže privredne oblasti. Do sada su aktivirane 4 Mere:

 • Mera 1-„Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 • Mera 3-„Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda“
 • Mera 7-„Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“. U okviru ove Mere 7 postoje 3 podmere od kojih je Podmera 7.1 Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma za koju se očekuje raspisanje javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u narednim danima.
 • Mera 9-Tehnička pomoć, uključuje tehničku pomoć i plaćanje troškova u vezi sa sprovođenjem IPARD programa u Srbiji

Podmera 7.1 Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma

Cilj ovog instrumenta je dodela subvencija (bespovratnih sredstava) za podršku investicijama u ruralni odnosno seoski turizam. Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje podsticaja za projekte u ruralnom turizmu objavljen je 23.09.2021.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuju— RSD 1.763.703.000 (€15.000.000). Podsticaji su namenjeni za investicije i troškove u sektoru ruralnog turizma u ruralnim područjima. Pod „ruralnim područjem“ se smatraju naseljena mesta sa gustinom naseljenosti manjom od 150 stanovnika po km2.

Iznos pojedinačne podrške—€20.000-€300.000 što predstavlja maksimum od 65% odobrenih prihvatljivih troškova. To znači za investicioni projekat od, recimo, €100.000, maksimalni iznos subvencije bi bio €65.000, za projekat od €500.000 maksimalni iznos bi bio €300.000. Jedan od prihvatljivih troškova su i konsultantske usluge za pripremu zahteva za dodelu sredstava, projektantske usluge za objekte i slično. Ovim se korisnici ohrabruju da angažovanjem odgovarajućih konsultanata podnesu što kvalitetniji zahtev za dodelu subvencije.

Korisnici:

 1. fizička lica kao nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 2. preduzetnici upisani u Registar privrednih subjekata,
 3. mikro i mala pravna lica tako razvrstana na osnovu u računovodstvenih propisa.

Namena: Investicije i troškovi za unapređenje i razvoj ruralnog turizma i to za investicije u izgradnji i opremanju sledećih tipova objekata:

 1. izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje ugostiteljskih objekata za pružanje usluge smeštaja (kuca, seosko domaćinstvo, turistički apartmanski Ыоk, turistički apartman, gostionica, hostel, etno selo, odmaralište i/ili planinarski dom),
 2. objekata za pripremanje hrane, pića i napitaka,
 3. uređenje turističke infrastrukture (tematski i zabavni parkovi, tereni za golf, teniski tereni, bazeni, zabavno rekreativne staze ili putevi – trim staze, vidikovci, panoramski putevi, biciklističke i planinarske staze),
 4. izgradnja i/ili rekonstrukcija postrojenja, instalacija i/ili nabavka opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Rok za podnošenje zahteva za dodelu sredstava podrške—od 23.09.-17.12.2021.

Zahtev za dodelu sredstava

Način i sadržina zahteva za dodelu sredstava:

 1. Zahtev se podnosi na posebnom obrascu koji treba popuniti sa odgovarajućim podacima i većim brojem priloga koji se traže.
 2. Prilozi uz obrazac - odgovarajuća statusna, projekta i druga dokumentacija kojom tražilac sredstava dokazuje ispunjenje uslova da dodelu subvencije
 3. Poseban i vrlo važan prilog je detaljan poslovni plan u vezi nameravane investicije:
  1. Jednostavan poslovni plan za zahteve manje od €50.000 na unapred predviđenom obrascu (14 strana), sa prilogom finansijske simulacije u Excelu (finansijski model) poslovanja i isplativosti investicionog projekta za koji se traže bespovratna sredstva kojim se dokazuje ekonomska održivost nameravane investicije.
  2. Složen poslovni plan za zahteve veće od €50.000 na unapred predviđenom obrascu (16 strana), sa prilogom finansijske simulacije u Excelu (finansijski model) poslovanja i isplativosti investicionog projekta za koji se traže bespovratna sredstva kojim se dokazuje ekonomska održivost nameravane investicije.

Kako do subvencije

Ovaj javni poziv je odlična prilika za nekog ko želi da otpočne ili da dobije bespovratna sredstva za nastavaka poslovanje u turizmu u ruralnim područjima Srbije.
S obzirom da se radi o dodeli bespovratnih sredstava pretpostavljamo da će interesovanje biti veliko. S druge strane, priprema zahteva za dobijanje sredstava je obimna, naročito u delu pripreme Poslovnog plana za prilogom u Excelu. Dokumentacija je obimna a vreme za podnošenje zahteva je kratko, stoga je potrebno reagovati brzo.

O dokumentaciji za finansiranje projekata u turizmu vidite više u "Finansiranje izgradnje, rekonstrukcije ili kupovine hotela".

O načinu i postupku obezbeđenja kredita za projektno finansiranje u turizmu vidite više u "Način i postupak obezbeđenja kredita za projektno finansiranje".

Mi smo profesionalna konsultantska kuća koja daje usluge finansiranja turističkih objekata uključujući i pripremu biznis planova i finansijskih model u Excelu za takve projekte.

© SEECAP Konsalting