USLUGEKORPORATIVNE FINANSIJE

STRAN ULAGANJA I PRIVATIZACIJA

FDI i privatizacija

SEECAP ima bogato iskustvo u privatizaciji preduzeća u Srbiji radeći kako za kupce/investitore (strane i domaće) tako i za Agenciju za privatizaciju. Radili smo privatizacije preduzeća u različitim oblastima kao što su transport, niskogradnja, hemijskoj industrija, proizvodnja hrane, hotelijerstvo, banje itd prodajući imovinu ili kapital sa ili bez prethodnog restrukturiranja subjekta privatizacije.

U privatizacijama ili kod stranih ulaganja nudimo konsultantske usluge po principu „sve na jednom mestu“ gde naši klijenti dobiju sve usluge potrebne za kupovinu preduzeća ili imovine u postupku privatizacije i/ili direktnog stranog ulaganja

  • potrebne finansijske, pravne, tehničke, ekološke i druge konsultantske usluge
  • stručno rukovođenje projektom i koordinacija svih angažovanih konsultanata (advokati, revizori, tehnički konsultanti itd)
  • procene vrednosti kapitala ili imovine
  • sprovođenje dijagnostička analiza (due diligence) i interpretacija rezultata takve analize
  • podrška u pregovorima sa prodavcem i/ili sa poveriocima preduzeća
  • asistenciju u dobijanje građevinskih i drugih dozvola i odobrenja kod nadležnih organa
  • asistencija i saveti u pogledi stimulacija i subvencija namenjenih investitorima
  • zatvaranje finansijske konstrukcije obezbeđenjem sredstva za finansiranje akvizicije iz bankarskih i drugih izvora,
  • analiza i ocena predloženih investicionih planova, socijalnih programa, programa za restrukturiranje preduzeća i druge usluge.