USLUGENEKRETNINE

REFINANSIRANJE KREDITA I PROJEKATA ZA INVESTICIONU IZGRADNJU

Refinansiranje nekretnina

Finansijska kriza je 2008. započela u sektoru građevinarstva. Građevinske kompanije i investitori u nekretnine su bili pogođeni smanjenjem tražnje za nekretninama, padom cena nekretnina, nedostatkom kredita za nastavak započetih projekata ili smanjenjem finansiranja stambenih kredita od strane banaka. Došlo je do značajne nelikvidnosti u celom sektoru građevinarstva koja nije poštedela ni finansijske institucije koje su pretrpele ogromne gubitke na tržištu stambenih kredita (Freddie Mac, Fannie Mae u SAD) ili finansijske institucije koje se bave kreditiranjem građevinarskih preduzeća i investitora u nekretnine (Hypo Real Estate banka u Nemačkoj, Royal Bank of Scotland u Velikoj Britaniji) koje su od bankrotstva spasile njihove matične države. Banke su se ili povukle iz kreditiranja nekretnina ili su počele da primenjuju restriktivnu kreditnu politiku.

Visoki procenat nenaplativih kredita ili teško naplativih kredita u bankarskom sektoru Srbije se odnosi i na započete ali nezavršene projekte investicione izgradnje-poslovni prostor, turističke objekte ali i stambeni prostor. Generalno, postoje 2 vrste situacija u kojima se može vršiti refinansiranje kredita ili projekta:

 1. nekretnine u izgradnji od strane profesionalnih investitora koje usled nedostatka obrtnih sredstava (što je posledica preinvestiranja, neadekvatnog finansijskog planiranja, izmenjenih okolnosti prodaje, izmenjenih uslova bankarskog finansiranja u uslovima svetske ekonomske krize itd) ne mogu biti završene bez refinansiranja ili dodatnog investicionog kapitala/dokapitalizacije projekta ili preduzeća koje gradi projekat radi završetka i prodaje proizvedenih jedinica na tržištu ili
 2. nekretnine u izgradnji od strane spekulativnih investitora koji se bave nekim drugim osnovnim delatnostima (trgovina, industrijska proizvodnja itd) a koji su se u oblast investicione izgradnje stambenih objekata upustili iz spekulativnih razloga očekujući veću zaradu u ovoj oblasti nego u svojoj osnovnoj delatnost a koji sada, zbog promenjenih uslova poslovanja ne mogu da završe započetu investicionu izgradnju bez refinansiranja kredita ili projekta zbog čega je verovatno ugrožena i likvidnost osnovnog poslovanja.

U cilju uspešnog refinansiranja investicionog projekta bitno je utvrditi koji finansijskih instrumenti su najadekvatniji za refinansiranje kako bi se uspešno zatvorila finansijska konstrukcija do kompletiranja i projekta i njegove komercijalizacije (prodaje, iznajmljivanja itd). To se postiže sveobuhvatnom analizom projekta, projekcijom novčanih tokova do njegove komercijalizacije, utvrđivanjem njegove optimalne strukture kapitala pa tek onda selekcijom finansijskih instrumenata koje bi trebalo primeniti kao što su

 • reprogramiranje duga,
 • refinansiranje sa i bez smanjenja visine glavnice,
 • dokapitalizacija,
 • izdavanje preferencijalnih akcija,
 • izdavanja obveznica,
 • prodaja i povratni lizing (sell&leaseback)
 • mezzanine finansiranje
 • finansiranje od strane fondova za prezadužena prezadužene projekta (real estate distressed funds)
 • i druge mere.

Najčešće reprogram finansijskih obaveza nije dovoljna mera jer se lako može svesti na odlaganje stečaja za neko vreme, do sledeće prve krizne situacije. Formula za uspeh najčešće je kombinacija mera koje vode do zatvaranja finansijske konstrukcije projekta za njegov završetak i vraćanje na model normalnog finansiranja i izgradnje.

Nudimo široku lepezu usluga u oblasti refinansiranja investicionih projekata investicionim, dužničkim ili hibridnim kapitalom. Naša konsultantska usluga uključuje izradu neophodnih analiza za refinansiranje projekta, izrada programa restrukturiranja, priprema finansijskog model projekcija otplate finansijskih obaveza nakon refinansiranje, identifikacija i kontaktiranje adekvatnih izvora finansiranja, prezentacije i pregovori sa njima i druga potrebna podrška klijentu do uspešnog okončanja projekta refinansiranja. Pored refinansiranja nudimo i usluge restrukturiranja i reorganizacije u skladu sa Zakonom o stečaju.