USLUGEKORPORATIVNE FINANSIJE

KREDIT I KREDITNO FINANSIRANJE

Kreditno finansiranje

Nudimo široku lepezu usluga u oblasti finansiranja privrednih društava investicionim, dužničkim ili hibridnim kapitalom. Bez obzira da li su Vam potrebna finansijska sredstva za izgradnju nove fabrike ili nabavku nove mašine, kupovinu drugog preduzeća ili neku drugu investiciju ili za potrebe solventnosti i finansiranje tekućeg poslovanja, mi ćemo se potruditi da pronađemo rešenje za Vas.

Naši klijenti su vlasnici privatnih preduzeća, generalni ili finansijski direktori kompanija koji žele da u kratkom roku obezbede najpovoljnije uslove finansiranja.

Naša konsultantska usluga uključuje izradu neophodnih analiza poslovanja i kapaciteta za finansiranje privrednog društava, po potrebi, izrade sadašnje ili optimalne strukture njegovog kapitala, prosečnu ponderisanu cenu njegovog kapitala (PPCK/WACC), priprema biznis plana i druge dokumentacije za potrebe finansiranja (indikatavni uslovi/term sheet, info memo, finansijski model projekcija otplate kredita ili isplativosti ulaganja itd) za banke i/ili nebankarske izvore finansiranja, identifikacija i kontakt adekvatnih izvora finansiranja, prezentacije i pregovori sa njima i druga potrebna podrška klijentu do uspešnog okončanja projekta finansiranja.

Dužnički kapital/kreditno finansiranje

Kredit je glavni izvor finansiranja poslovanja svakoj ekonomiji. Globalna finansijska kriza je stavila na ispit sposobnost mnogih privrednih društava da posluju u uslovima otežanog finansiranja poslovanja. Visok nivo nenaplativih kredita, obezvređena sredstava obezbeđenja i nelikvidnosti u privredi su naterali banke da počnu da primenjuju mnogo konzervativniju politiku kreditnog finansiranja. Dobijanje kredita je postalo mnogo teže i zahtevnije jer banke zahtevaju vrlo temeljitu analizu sposobnosti komitenta da otplati kredit kroz buduće prihode/novčane tokove. Zbog toga polažemo naročitu pažnju dubinskoj analizi (due diligence) i projekciji budućeg poslovanja našeg klijenta i adekvatnoj prezentaciji naših analiza i projekcija bankama. Takav pristup ne samo da povećava šanse za odobrenja podnetog zahteva za kreditiranje nego i pozitivno utiče na kreditnu klasifikaciju (bonitet) klijenta, smanjuje cenu kredita (visinu kamatne stope) i drugih uslova kreditiranja.

Mi asistiramo u sledećim finansiranjima dužničkim kapitalom

 • Novi krediti ili refinansiranje postojećih kredita kod banaka u zemlji ili prekogranično finansiranje (cross border)
 • Kreditno finansiranje od strane međunarodnih finansijskih institucija kao što je EBRD, KfW, IFC i druge
 • Kreditno finansiranje iz privatnih izvora
 • Akviziciono finansiranje - finansiranje kupovina drugog preduzeća, aktivnog ili u stečaju
 • Projektno finansiranje kupovine i/ili izgradnje nekretnina za sebe ili za dalju prodaju (investicione nekretnine)
 • Kreditne linije za preduzeće ili namensko finansiranje investicionih projekata
 • Krediti za otkup preduzeća od strane rukovodstva (MBO/MBI)
 • Izdavanje dužničkih hartija od vrednosti (komercijalni zapisi, obveznice, obične ili konvertibilne) poznatom kupcu ili na tržištu
 • Kolaterizovane dužničke obligacije (collateralized debt obligation CDO) za veće projekte preko naših korespondentskih kuća u Londonu
 • Finansiranje izdavanjem preferencijalnih akcija
 • Restrukturiranje, konverzija duga za ulog i drugi slični načini finansiranja preduzeća
 • Dokumentarni akreditivi, garancije za dobro izvršenje posla (performance bond), faktoring, forfejting, prodaja potraživanja