USLUGEKORPORATIVNE FINANSIJE

FINANSIJSKO MODELIRANJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

finansijsko modeliranje

Finansijsko modeliranje je conditio sine qua non svake značajnije finansijske odluke u privredi, bilo da se radi o izboru kupovini nove mašine ili njenom liziranju, izbora kredita, ulaganje u projekat ili kupovinu preduzeća ili nekretnine. Finansijski model simulira stvarnost ili budućnost u pogledu finansijskih efekata određenih privrednih odluka. Finansijsko modeliranje je na matematici i finansijskim postulatima bazirano predviđanje budućih događaja u vezi sa pojedinačnom investicijom ili portfolijom investicija, projekcijom mogućnosti vraćanja uzetog kredita, sagledavanjem isplativosti ulaganja u novu mašinu ili u novi projekat, projekcija izlaska preduzeća iz krize i restrukturiranja.

Finansijski modeli, koji se danas najčešće rade u Microsoft Excel programu, su nezaobilazno oruđe u gotovo svakoj finansijskoj odluci ili projektu. Primenjuju se za potrebe industrijskih preduzeća, banaka, u visokogradnji i niskogradnji, finansiranju projekata infrastrukture i projektnom finansiranju investicione izgradnje, proceni isplativost projekta, cena kapitala itd.

Finansijski model je složeni tabelarni proračun (spreadsheet) koji na osnovu ulaznih podataka primenom određenih matematičkih formula i finansijskih postulata i pretpostavki daje određene rezultate. On se razlikuje od obične radne sveske (workbook) u Excel programu koja sadrži bazu podataka (na primer godišnji bilans stanja preduzeća) po tome što sadrži inpute, pretpostavke, scenarija, formule na osnovu kojih se kreiraju projekcije bilansa stanja, bilansa uspeha, gotovinskih tokova itd. Finansijski model je dinamičan jer se promenom njegovih delova menjaju krajnji rezultati. U finansijskom modelu postoji uzročno-posledična veza između njegovih delova i njihovom izmenom dolazi do niza drugih promena i novih rezultata.

Za finansijsko modeliranje potrebno je dobro poznavanje samog Excel programa, matematike ali i računovodstva, finansija, određene industrijske grane ili sektora za koji se vrši modeliranje i, naravno, višegodišnja praksa i iskustvo.

Mi kreiramo finansijske modele za naše klijente prilikom

 • pripreme poslovnih planova
 • pripremu projekcije finansijskih izveštaja (3-5 godina)
 • pripremu projekcija gotovinskih tokova (3-5 godina)
 • dobijanje kredita i projekciju sposobnosti otplate kredita
 • projekciju isplativost investicionog ulaganja
 • dokapitalizaciju
 • procenu vrednosti kapitala ili nekretnina
 • procenu prosečne ponderisane cene kapitala (PPCK/WACC)
 • refinansiranje i restrukturiranje
 • kupovinu drugog preduzeća, spajanja i pripajanja preduzeća (M&A)
 • projektno finansiranje
 • finansiranje projekata
 • formulisanje ponuda na tenderima
 • poresko planiranje
 • druge potrebe.

Analitičke metode koje najčešće koristimo su

 • racio analize
 • Du Pont analiza
 • what if analiza
 • Monte Carlo simulacija
 • prelomna tačka (break even)
 • analiza gotovinskih tokova
 • projekcija gotovinskih tokova
 • isplativost investicije
 • isplativost ulaganja
 • neto sadašnja vrednost (NPV)
 • diskontovani novčani tok (DNT/DCF metoda) itd.

Naši finansijski modeli prolaze kroz temeljnu proveru i verifikaciju tačnosti unetih podataka, interne konzistentnosti, matematičkih formula i algoritama, realnosti pretpostavki baziranih na prethodnim istraživanjima i kasnijoj proveri istih kroz dinamičku simulaciju različitih scenarija inputa i rezultata.